Preventívne prehliadky zahrnuté v zdravotnom poistení
Očkovania:
Do dovŕšenia 1 roku:
á 2 mesiace záškrt, tetanus, čierny kašeľ, Hemoph. Infl. B, žltačka B, obrna, Pneumokoky - 3x do dovŕšenia 1 roka  
15 mes. rubeola, mumps, osýpky  
Po dovŕšení 2. roku
  prehliadka bez odberu a očkovania  
Po dovŕšení 4. roku
  prehliadka bez odberu a očkovania  
Po dovŕšení 5. roku
  záškrt, tetanus, čierny kašeľ, obrna  
Po dovŕšení 8. roku
  prehliadka bez odberu a očkovania  
Po dovŕšení 10. roku
  rubeola, mumps, osýpky, odber krvi na cholesterol  
Po dovŕšení 12. roku
  obrna, záškrt, tetanus, čierny kašeľ  
Po dovŕšení 14. roku
  prehliadka bez odberu a očkovania  
Po dovŕšení 16. roku
  odber krvi na cholesterol a TAG  
     
Pri všetkých preventívnych prehliadkach - chemické vyšetrenie moču