Pediatria Modra
detská ambulancia
neštátne zdravotnícke zariadenie

MUDr. Ivona Džupová
všeobecný lekár pre deti a dorast

Vzdelanie
pediatria

Adriana Belková, Mgr.Gabriela Budinská
detské sestry

Mapa

 Kontakt: ivona.dzupova@gmail.com

033/6472956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.