kontakt

Pediatria Modra
detská ambulancia
neštátne zdravotnícke zariadenie
MUDr. Ivona Džupová
všeobecný lekár pre deti a dorast
Tel: 0911 882030
Adriana Belková, Mgr.Gabriela Budinská
detské sestry